1 cành cây, 2 con mắt, 3 vị cô nương - bài thơ bất hủ của Châu Tinh Trì

1 cành cây, 2 con mắt, 3 vị cô nương - bài thơ bất hủ của Châu Tinh Trì

1 cành cây, 2 con mắt, 3 vị cô nương - bài thơ bất hủ của Châu Tinh Trì

Cái đẳng cấp này thì tại hạ không bao giờ vươn tới được.

Meme liên quan: