2 bình sữa của quý cô có vẻ nặng, hãy để tôi cầm hộ cho

2 bình sữa của quý cô có vẻ nặng, hãy để tôi cầm hộ cho

2 bình sữa của quý cô có vẻ nặng, hãy để tôi cầm hộ cho

Ngại ngùng gì vậy nhỉ, chỉ là 2 bình sữa thôi mà.