2 con khỉ bóp cổ con mèo

2 con khỉ bóp cổ con mèo

2 con khỉ bóp cổ con mèo

Đây là bạn giống như khi bị bắt nạt hội đồng vậy.

Meme liên quan: