2 ông già noel bị cơ động bắt xe

2 ông già noel bị cơ động bắt xe

2 ông già noel bị cơ động bắt xe

Lại thêm một trường hợp đi phát quà nhưng không thèm đội mũ bảo hiểm.

Meme liên quan: