3 người nhện đứng chỉ nhau, tôi, thằng bạn và ông anh

3 người nhện đứng chỉ nhau, tôi, thằng bạn và ông anh

3 người nhện đứng chỉ nhau, tôi, thằng bạn và ông anh

Được dùng khi thấy ai đó kể lại một câu chuyện khắm lọ trong đó nhân vật chính là ông anh hoặc thằng bạn...

Meme liên quan: