4 anh da đen khiêng quan tài lấp ló ngoài cổng

4 anh da đen khiêng quan tài lấp ló ngoài cổng

Khi bạn thấy bốn anh ấy, bạn biết chuyện gì đang diễn ra rồi đấy.