6 lít nước cũng không thể gội sạch linh hồn mày được đâu

6 lít nước cũng không thể gội sạch linh hồn mày được đâu