À thế à làm sao mà à - thằng bé nói - hình vẽ

À thế à làm sao mà à - thằng bé nói - hình vẽ