À thì ra tự tao lựa chọn cái chết

À thì ra tự tao lựa chọn cái chết

À thì ra tự tao lựa chọn cái chết

Chứ cũng không thiết tha gì cuộc sống trần tục nữa rồi.

Meme liên quan: