Ai có thừa tiền không, cho em xin 5 triệu

Ai có thừa tiền không, cho em xin 5 triệu

Ai có thừa tiền không, cho em xin 5 triệu

Cách để xin tiền người khác mà không bị ăn chửi.