Ai cũng phải đi tù thôi - thằng bé buồn bã nói

Ai cũng phải đi tù thôi - thằng bé buồn bã nói

Có vẻ như đây là tấm chiếu đã trải nhiều lần?