Ai rồi cũng phải cắt đầu moi thôi

Ai rồi cũng phải cắt đầu moi thôi

Lời tâm sự thật lòng của một thanh niên đầu cắt moi.

Xem thêm: