Ai rồi cũng phải đầu cắt moi mà thôi

Ai rồi cũng phải đầu cắt moi mà thôi

Suy cho cùng nên cắt moi từ bây giờ cho nó hợp xu thế.

Xem thêm: