Album Đa Trường - đấm cho mấy nhát

Album Đa Trường - đấm cho mấy nhát

Album gồm 10 ca khúc bất hủ như: Thằng ranh con này, Đấm cho mấy nhát, Tôi năm nay 70 tuổi...