Among Us sửa điện đang nói chuyện với Sasuke

Among Us sửa điện đang nói chuyện với Sasuke

Tại sao mày lại làm như vậy? Làm gì ba, nãy giờ đang sửa điện, thề.

Xem thêm: