Ăn mì tôm có sợi mì xếp thành 3 chữ I love you

Ăn mì tôm có sợi mì xếp thành 3 chữ I love you

Ăn mì tôm có sợi mì xếp thành 3 chữ I love you

Khi đang ăn bỗng dưng nhớ đến người yêu.