Ảnh 2 người chở két bia trong lũ trên chiếc bè chuối

Ảnh 2 người chở két bia trong lũ trên chiếc bè chuối

Tinh thần bia rượu bất diệt, vượt mọi nghịch cảnh!