Ảnh 2 người mặc áo mưa khiêng két bia trong mưa lũ

Ảnh 2 người mặc áo mưa khiêng két bia trong mưa lũ

Ăn chơi không sợ mưa rơi. Đây mới là dân nhậu đích thực. Ảnh 2 người đàn ông lội nước lũ khiêng két bia.