Anh bạn à, bọn tôi bên dịch vụ tang lễ đến giới thiệu sản phẩm

Anh bạn à, bọn tôi bên dịch vụ tang lễ đến giới thiệu sản phẩm

Anh bạn à, bọn tôi bên dịch vụ tang lễ đến giới thiệu sản phẩm

Comment meme này chửi nhau thì còn gì bằng?

Meme liên quan: