Ảnh bị tát tao có 2 cơ, tao có tứ quý

Ảnh bị tát tao có 2 cơ, tao có tứ quý

Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn.