Ảnh chế nhà thơ Xuân Quỳnh cầm súng chĩa vào màn hình

Ảnh chế nhà thơ Xuân Quỳnh cầm súng chĩa vào màn hình

Ảnh chế nhà thơ Xuân Quỳnh cầm súng chĩa vào màn hình

Đề thi Ngữ Văn THPT QG 2021 nói về bài thơ Sóng của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh.

Meme liên quan: