Ảnh chế thủ môn De Gea bấm nút save trên photoshop

Ảnh chế thủ môn De Gea bấm nút save trên photoshop

Ảnh chế thủ môn De Gea bấm nút save trên photoshop

Save = cứu bóng, cứu thua trong ngôn ngữ bóng đá.

Meme liên quan: