Anh có 1 cục xương cứng. Có thể làm cục cưng sướng.

Anh có 1 cục xương cứng. Có thể làm cục cưng sướng.

Thực ra dù nó rất cứng nhưng không phải cục xương đâu.

Xem thêm: