Ảnh cô gái khóc nhưng vẫn phải cố cười

Ảnh cô gái khóc nhưng vẫn phải cố cười

Khi bạn đang buồn vkl nhưng vẫn phải tạo dáng để chụp ảnh. Hay khi bạn đang thất tình thì mẹ gọi video.