Ảnh có mũi tên chỉ cái đứa cmt ở trên nó thích ăn cứt bò

Ảnh có mũi tên chỉ cái đứa cmt ở trên nó thích ăn cứt bò

Cách hay để chửi một ai đó mà không cần phải gõ chữ quá nhiều.

Xem thêm: