Anh da đen áo đỏ môi dày khóc nước mắt chảy thành dòng

Anh da đen áo đỏ môi dày khóc nước mắt chảy thành dòng

Nỗi đau này chắc chỉ có crush là thấu được mà thôi?

Xem thêm: