Anh da đen đội khăn trắng mắt liếc đầy dấu hỏi

Anh da đen đội khăn trắng mắt liếc đầy dấu hỏi

Anh da đen đội khăn trắng mắt liếc đầy dấu hỏi

Có một sự ngờ vực không nhỏ ở đây.

Meme liên quan: