Anh da đen đội mũ hồng buồn bã nhìn vào bàn tay của mình

Anh da đen đội mũ hồng buồn bã nhìn vào bàn tay của mình

Anh da đen đội mũ hồng buồn bã nhìn vào bàn tay của mình

Có một nỗi buồn không mang tính chất màu sắc ở đây.

Xem thêm: