Anh da đen đội mũ vừa hút thuốc vừa khóc

Anh da đen đội mũ vừa hút thuốc vừa khóc

Anh da đen đội mũ vừa hút thuốc vừa khóc

Cảm giác như mấy năm trời anh ta mới được hút lại điếu thuốc vậy.

Meme liên quan: