Anh da đen đưa ngón tay giữa dài bất thường

Anh da đen đưa ngón tay giữa dài bất thường

Hàm ý một lời chửi mắng kéo dài đến tận mấy phút.

Xem thêm: