Anh da đen IQ vô cực nhưng lại ok bất lực

Anh da đen IQ vô cực nhưng lại ok bất lực

Anh da đen IQ vô cực nhưng lại ok bất lực

IQ vô cực cũng không làm gì tốt hơn trong những trường hợp nào đó.

Meme liên quan: