Anh da đen khóc nước mắt chảy được vỗ vai động viên

Anh da đen khóc nước mắt chảy được vỗ vai động viên

Anh da đen khóc nước mắt chảy được vỗ vai động viên

Cảm giác đau buồn nhưng được người khác động viên cũng đỡ đi phần nào.

Xem thêm: