Anh da đen tóc dài có khuôn mặt bà già khó chịu

Anh da đen tóc dài có khuôn mặt bà già khó chịu

Khi bạn đang rất vui vẻ nhưng có đứa mình không thích đi ngang qua.

Xem thêm: