Anh da đen tóc ngắn giả gái cầm súng lên đạn chuẩn bị bắn

Anh da đen tóc ngắn giả gái cầm súng lên đạn chuẩn bị bắn

Thử buông một lời nói vớ vẩn và không có ý nghĩa nữa tao xem nào.

Xem thêm: