Anh da đen tóc xù vừa xem điện thoại vừa khóc

Anh da đen tóc xù vừa xem điện thoại vừa khóc

Anh da đen tóc xù vừa xem điện thoại vừa khóc

Nước mắt có rơi cũng vậy thôi.

Meme liên quan: