Anh da đen vừa xem điện thoại vừa khóc lóc

Anh da đen vừa xem điện thoại vừa khóc lóc

Anh khóc như chưa bao giờ được khóc vì những gì sắp diễn ra.

Xem thêm: