Anh da trắng đưa tay đẩy kính mắt sáng rực lên

Anh da trắng đưa tay đẩy kính mắt sáng rực lên

Cảm giác đẩy kính khiến bạn nguy hiểm hơn gắp trăm nghìn lần.