Anh da đen đội mũ chống cằm trề môi méo mồm

Anh da đen đội mũ chống cằm trề môi méo mồm

Anh da đen đội mũ chống cằm trề môi méo mồm

Đây là bạn khi đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó rất đau đầu.

Meme liên quan: