Anh đang nhắn tin với cô gái xinh đẹp nhất nhưng cô ấy không rep nên anh nhắn tin với em

Anh đang nhắn tin với cô gái xinh đẹp nhất nhưng cô ấy không rep nên anh nhắn tin với em

- Hi em, đang làm gì thế? - Em đang học bài, còn anh? - Anh đang nhắn tin với cô gái hiền lành, xinh đẹp nhất thế giới - Anh cứ quá lời - Nhưng cô ấy không rep lại nên anh nhắn tin với em

Xem thêm: