Anh đầu trọc nói tôi cũng nhất trí

Anh đầu trọc nói tôi cũng nhất trí

Anh đầu trọc nói tôi cũng nhất trí

Có ai nhận ra khuôn mặt quen quen không nhỉ?