Anh khiêng quan tài cười nói yên nghỉ nhé

Anh khiêng quan tài cười nói yên nghỉ nhé

Anh khiêng quan tài cười nói yên nghỉ nhé

Khi có người nói với bạn câu này thì bạn biết chuyện gì sắp xảy ra rồi đấy.

Meme liên quan: