Gọi anh là người thất bại vì anh đã bao giờ win đâu - windows

Gọi anh là người thất bại vì anh đã bao giờ win đâu - windows

Comment ảnh này đối với những người chơi game luôn thua. Anh là thằng thất bại vì anh đã bao giờ windows.