Anh lương tháng 5 triệu... thôi ông im mẹ mồm đi

Anh lương tháng 5 triệu... thôi ông im mẹ mồm đi

Lương tháng 5 triệu mà đòi nuôi vợ con, nói ra không biết ngượng cái mồm à?