Ảnh người đàn ông chĩa súng vào camera

Ảnh người đàn ông chĩa súng vào camera

Ảnh chĩa súng vào bạn rất gần nên thấy nòng súng rất to. Sợ quá!