Anh nhớ nụ cười của em, vì em chỉ mải mê chăm chú đến chuyện khoe vếu

Anh nhớ nụ cười của em, vì em chỉ mải mê chăm chú đến chuyện khoe vếu

Anh nhớ nụ cười của em, vì em chỉ mải mê chăm chú đến chuyện khoe vếu

Em chăm chú ddến chuyện khoe vu, đít mà quên mất việc mình đã từng rất xinh đẹp khi cười.