Anh quá đáng luôn á - anh tài xế lái taxi

Anh quá đáng luôn á - anh tài xế lái taxi

Quá đáng vừa thôi nha anh.