Anh tây đeo tai nghe hét lên kệ mẹ mày

Anh tây đeo tai nghe hét lên kệ mẹ mày

Anh tây đeo tai nghe hét lên kệ mẹ mày

Dùng để comment vào các status kể khổ của bạn bè.