Ảnh thả cảm xúc facebook trừng mắt trề môi

Ảnh thả cảm xúc facebook trừng mắt trề môi

Cảm xúc của tôi khi đọc status nào đó làm mình phẫn nộ hoặc khinh bỉ.