Anh tóc dài suy nghĩ, cầm cốc bằng chân

Anh tóc dài suy nghĩ, cầm cốc bằng chân

Đây là một câu chuyện đáng suy ngẫm.