Anh tóc vàng lấy giấy lau nước mắt nhưng sau đó cười nguy hiểm

Anh tóc vàng lấy giấy lau nước mắt nhưng sau đó cười nguy hiểm

Chuyện này lúc đầu thì thấy buồn nhưng thực sự thì nó rất buồn cười.